BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM ORTAK SINAV KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem temel eğitim dersleri okul genelinde yapılacak ortak sınavlar için konu soru dağılım tabloları aşağıda tablo halinde yayımlanmıştır.

20.10.2023 59

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'te ülke, il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılıların yapılacağı; il/ilçe ve okul genelinde gerçekleştirilecek ortak sınavların ise il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Bu bağlamda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince oluşturulan konu soru dağılım tabloları temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlanmıştır

Soru dağılım tabloları için Tıklayınız

Kaynak: https://bingolodm.meb.gov.tr/